Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu www.australsky-klobuk.eu aj bez udania dôvodu, najneskôr však do 14 (štrnástich) dní odo dňa faktického prevzatia dodávaného tovaru. Výmena tovaru za inú veľkosť alebo farbu je možná do 14 (štrnástich) dní odo dňa faktického prevzatia dodávaného tovaru.

Kupujúci povinný vrátiť na vlastné náklady už dodaný tovar späť predávajúcemu, a to kompletný (vrátane všetkého príslušenstva, záručného listu, návodu a inej dokumentácie) v pôvodnom neporušenom obale ako obchodný balík alebo osobne na adresu: Agentura Bonair s.r.o., Tylova 558/10, 284 01 Kutná Hora, Česká republika. Vrátený tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený a bez zjavných známok používania. Spolu s tovarom je kupujúci povinný vrátiť kupujúcemu aj originál dokladu o jeho kúpe. Kupujúci je povinný zabaliť či inak opatriť tovar pre spätnú prepravu takým vhodným spôsobom, aby nedošlo k jeho následnému poškodeniu alebo inému znehodnoteniu. Nebezpečenstvo škody na tovare, ohľadom ktorého kupujúci odstúpi od zmluvy, nesie kupujúci až do okamihu jeho doručenia predávajúcemu. Predávajúci nie je oprávnený prevziať tovar zaslaný na dobierku.

Adresa pre vrátenie tovaru:

Agentura Bonair s.r.o.

Tylova 558/10

284 01 Kutná Hora

Česká republika